June 24 3003
Tuesday, 8:00pm
LFT: Row O, Seat 24. $46
DTE Music Theatre, Clarkston MI
Tiki Time Tour